จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 603
ทั้งหมด : 2,973,194

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลกำแพง จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการคัดแยกขยะต้นทาง ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมอาคารธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลกำแพงวันที่ : 10 เม.ย. 2561 เวลา : 10:34:31
แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย