จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 340
ทั้งหมด : 2,777,208

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ทต.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

เวลา 09.30 น. คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักเทศบาลร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ทต.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ในด้านการบริหารจัดการที่ดีขององค์กร ณ อาคารธรรมาภิบาลวันที่ : 31 พ.ค. 2561 เวลา : 20:00:05
แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย