จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 732
ทั้งหมด : 2,717,259

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปี 2561

เทศบาลตำบลกำแพงร่วมหน่วยงานของภาครัฐ เอกชน เพื่อรวมจัดนิทรรศการให้ความรู้และบริการด้านๆต่าง เช่น บริการนวดแผนไทย บริการถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ ธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาละงู ในโครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปี 2561 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ ลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลตำบลกำแพง วันที่ : 1 ก.ค. 2561 เวลา : 16:15:45
แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย