คณะผู้บริหาร

จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 91
ทั้งหมด : 3,296,039

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : ลงพื้นที่ให้คำแนะนำร้านอาหาร เกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรคโควิด-19

นที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น.

นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง นายวิชิต แซ่ลิ่ม มอบหมายให้ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข และงานป้องกันฯ ลงพื้นที่ให้คำแนะนำร้านอาหาร เกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรคโควิด-19วันที่ : 12 ม.ค. 2564 เวลา : 02:53:52


แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย