คณะผู้บริหาร

จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 54
ทั้งหมด : 3,296,002

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลกำแพง จัดโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร โดยมีท่านนายกวิชิต แซ่ลิ่ม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ซึ่งมีการจัดขึ้นในวันที่ 18 -22 มกราคม 2564 ณ อาคารสวนสาธารณะ เทศบาลตำบลกำแพงวันที่ : 21 ม.ค. 2564 เวลา : 23:14:25


แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย