จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 789
ทั้งหมด : 3,563,722

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : ลงพื้นที่ชี้แจงการปฏิบัติตนเมื่อเข้ามาในเขตเทศบาลตำบลกำเเพง

อสม.ลงพื้นที่ในชุมชน ชี้แจงการปฏิบัติเตนมื่อเข้ามาในเขตเทศบาลตำบลกำเเพง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) และสำรวจข้อมูลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 วันที่ : 20 ก.ค. 2564 เวลา : 10:29:24


แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย