จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 858
ทั้งหมด : 3,563,791

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : ประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น

เทศบาลตำบลกำแพง มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

ณ อาคารธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลกำแพงวันที่ : 25 ส.ค. 2564 เวลา : 14:16:52


แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย