จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 40
ทั้งหมด : 3,575,547

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและมาตรการป้องกันการทุจริตในองค์

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น

เทศบาลตำบลกำแพง จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและมาตรการป้องกันการทุจริตในองค์กรของเทศบาลตำบลกำแพง ประจำปี พ.ศ. 2564 ผ่านระบบ Google Meet โดยมี สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดสตูล (ป.ป.ช.สตูล) ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้วันที่ : 30 ส.ค. 2564 เวลา : 14:00:59
แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย