จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 732
ทั้งหมด : 3,618,510

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : เข้าร่วมประชุมประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัด(ภาคใต้)

วันพุธ ที่ 1 กันยายน 2564

นายวิชิต แซ่ลิ่ม นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง เข้าร่วมประชุมประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัด(ภาคใต้) ครั้งที่2/2564

ประจำปี 2564 เพื่อเลือกประธานสันนิบาตเทศบาลภาคใต้

ณ ห้องประชุม S. Meeting โรงแรม เอส 22. สุราษฎร์ธานีวันที่ : 3 ก.ย. 2564 เวลา : 09:58:53


แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย