จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 742
ทั้งหมด : 3,618,520

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : จัดเตรียมถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือประชาชน กรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเ

วันที่ 27 กันยายน 2564

เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกำแพง ร่วมกันจัดเตรียมถุงยังชีพ

เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย และประสบภาวะยากลำบากในการดำรงชีวิต กรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)วันที่ : 27 ก.ย. 2564 เวลา : 14:04:51


แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย