จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 1,128
ทั้งหมด : 3,618,907

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : เข้ารับเกียรติบัตร ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2564

วันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 09.50 น. นายวิชิต แซ่ลิ่ม นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง ได้เข้ารับเกียรติบัตร จากนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เนื่องจากเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2564 ที่ได้คะแนนสูงสุด ลำดับที่ 1-5 ณ ห้องประชุม 1 เขาโต๊ะพญาวัง ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดสตูล

เทศบาลตำบลกำแพง ได้คะแนน LPA รวมทั้ง 5 ด้าน

คิดเป็นร้อยละ 93.45 เป็นอันดับ 1 ของจังหวัดสตูล

อันดับที่ 2 เทศบาลตำบลควนโดน

อันดับที่ 3 อบต.บ้านควน

อันดับที่ 4 อบจ.สตูล

อันดับที่ 5 เทศบาลเมืองสตูลวันที่ : 30 ก.ย. 2564 เวลา : 15:12:57
แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย