จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 1,543
ทั้งหมด : 3,619,322

ประมวลภาพกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้

อัลบั้ม : ปลัดกระทรวงICT เยี่ยมศูนย์ICTทต.กำแพง จ.สตูล

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 นายสือ  ล้ออุทัย ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร ผอ.ทรงพร ผอ.นนทปภา คุณพุทธชาติ (พี่อ้อย) และคณะทีมเจ้าหน้าที่กระทรวง ICT ได้เดินทางมาเยี่ยมชมและให้กำลังใจศูนย์การเรียนรู้ ICT เทศบาลตำบลกำแพง จ.สตูล  

         หลังจากเสร็จสิ้นภาระกิจในการเปิดศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนในเขตพื้นที่ภาคใต้ (สงขลา-สตูล) เรียบร้อยแล้ว ระหว่างการเดินทางกลับ นายสือ  ล้ออุทัย พร้อมด้วยคณะเดินทางจากกระทรวงฯ ได้แวะเยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่ผู้ดูแลศูนย์ ณ ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนตำบลกำแพง โดยมีนายสุวิทย์  ขาวดี (บังกีม) ประธานเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนภาคใต้ ผู้ดูแลศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ
                โดยมีหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียนโรงเรียนต่างๆ รอต้อนรับ นายสือ ล้ออุทัย ปลัดกระทรวง ICT       ซึ่งมีนายวิชิต  แซ่ลิ่ม  นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำแพง   ผอ.กองงานเทศบาลตำบลกำแพง
       คณะเจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลทุกคน  นายมนตรี  จรัสภิญโญพงศ์  ผู้จัดการส่วนโทรศัพท์ จ.สตูล  นายอนุรุต  อุทัยรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายโทรศัพท์ภาคใต้  ผู้จัดการ CAT TELECOM  ภาคใต้ และจังหวัดสตูล      คุณละอองดาว  ยุทธบรรดล สถิติจังหวัดสตูล 
ผู้จัดการไปรษณีย์อำเภอละงู  และคณะครูนักเรียน นักศึกษาในอำเภอละงูในอำเภอใกล้เคียง  
และในวันดังกล่าว ก็มีนักเรียน คณะครูอาจารย์จากโรงเรียนห้วยน้ำดำ อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล จำนวน100 คน       เข้ามาเยี่ยมชมและใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ ICT เทศบาลตำบลกำแพงด้วย ทำให้ท่านสือ ล้ออุทัย ผอ.ทรงพร  ผอ.นนทปภา และคณะเจ้าหน้าที่       จากกระทรวงฯ  ได้เห็นบรรยากาศแบบจริงๆ  ในการที่มีนักเรียน นักศึกษา มาเยี่ยมชมศูนย์ฯ ICT เทศบาลตำบลกำแพง
            นอกจากนี้นายสือ ล้ออุทัย ได้กล่าวชมศูนย์การเรียนรู้ ICT เทศบาลตำบลกำแพง  ว่าเป็นศูนย์ฯ ที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีบุคลากรพร้อม และมีการจัดการเรียนรู้ด้าน IT ที่เหมาะสมให้กับชุมชน  และคุ้มค่า เหมาะสมที่ได้รับรางวัล "ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน สร้างสรรค์ดีเด่น ปี 2551 " 

                  จากการที่ท่านปลัดกระทรวง ICT  นายสือ ล้ออุทัย มาเยี่ยมศูนย์ ICT ทต.กำแพง ครั้งนี้ทำให้กระผมและคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกำแพง   ตลอดจนพี่น้องประชาชนอำเภอละงู ต่างมีความรู้สึกเป็นเกียรติและดีใจเป็นอย่างมาก       

       ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีของชุมชน "ศูนย์การเรียนรู้ ICT ทต.กำแพง จ.สตูล"วันที่ : 4 มี.ค. 2553 เวลา : 17:13:21