จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 71
ทั้งหมด : 2,943,225

ประมวลภาพกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้

อัลบั้ม : นักเรียนบ้านเขาไครเรียนรู้วิถีพุทธ ณ วัดโพธิ์เจริญธรรม
นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาไคร จังหวัดสตูล ได้มีกิจกรรมฝึกสมาธิและเรียนรู้วิถีพุทธ เพื่อให้เกิดปัญญา ในการเรียน มีสมาธิในการเรียน และฝึกความอดทน อดกลั่น  ณ วัดโพธิ์เจริญธรรม จังหวัดสตูล  ซึ่งเป็นวัดที่สงบ สอดคล้องกับคำขวัญของจังหวัดสตูล  "สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์"

วันที่ : 14 ก.ค. 2553 เวลา : 10:46:35