จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 1,222
ทั้งหมด : 3,619,001

ประมวลภาพกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้

อัลบั้ม : ศูนย์ ICT ทต.ตำบลกำแพงจัดอบรมคอมพิวเตอร์ให้กับประชาชน

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล
จัดอบรมคอมพิวเตอร์ ภายใต้โครงการ"การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนอย่างยั่งยืน ประจำปี 2553" กิจกรรมอบรมประชาชน 60,000 คน 
โดย
ศูนย์ ICT ทต.กำแพงร่วมกับกระทรวงไอซีที
จัดอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้นให้กับเยาวชน ประชาชน เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรม ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ ในระหว่างวันที่ 13 - 17 ธันวาคม 2553
 ศูนย์ ICT ทต.กำแพงร่วมกับกระทรวงไอซีที จัดอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้นให้กับเยาวชน ประชาชน เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรม ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้.
        สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลกำแพง , กองการศึกษาเทศบาลตำบลกำแพง   เบอร์โทรศัพท์ 074-781338 ต่อ 109 วันที่ : 14 ธ.ค. 2553 เวลา : 19:07:12