จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 735
ทั้งหมด : 3,618,513

ประมวลภาพกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้

อัลบั้ม : ท่านผู้ตรวจราชการฯ ตรวจเยี่ยมศูนย์ ICT ชุมชนจังหวัดสตูล
ท่านผู้ตรวจราชการฯ นายไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์  ตรวจเยี่ยมศูนย์ICTชุมชนจังหวัดสตูล
โดยมีผอ.นนทปภา ศรีนนท์ ผอ.สำนักส่งเสริมการใช้ ICT, นางละอองดาว ยุทธบรรดล สถิติจังหวัดสตูล และนายวิโรจน์ เลื่อนราม สถิติจังหวัดสงขลา ได้เดินทางตรวจหอเตือนภัย
จ.สตูล,โครงการ GIN และศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน โดยท่านผู้ตรวจฯ ได้เยี่ยมชม ศูนย์ ICT เพื่อพ่อหลวง ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนบูเก็ตบูหงา ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล ซึ่งมีนายสุวิทย์ ขาวดี ประธานผู้ดูแลศูนย์ฯ ICT ภาคใต้ และนางรัตนา  ปะดุกา ผู้ดูแลศูนย์ ICT บ้านนาปริก ได้รอต้อนรับและท่านนายกเทศมนตรีตำบลกำแพง นายวิชิต แซ่ลิ่ม ให้กระผมเป็นตัวแทนในการมอบกระเช้าปีใหม่ให้กับนายไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์ ท่านผู้ตรวจราชการฯ เนื่องในโอกาศ เริ่มต้นการทำงานปีใหม่ ในปี พ.ศ.2555


วันที่ : 17 ม.ค. 2555 เวลา : 11:49:57