จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 395
ทั้งหมด : 4,464,712

ประมวลภาพกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้

อัลบั้ม : โครงการเพิ่มรายได้ชุมชนด้วยผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
  นายวิชิต แซ่ลิ่ม นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง ได้เตรียมพร้อมในการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2558 ได้ส่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ ICTเทศบาลตำบลกำแพงร่วมการอบรมโครงการเพิ่มรายได้ชุมชนด้วยผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาต ( SIPA )  ระหว่างวันที่ ๑ - ๒ พฤศจิการยน 2555


วันที่ : 1 พ.ย. 2555 เวลา : 11:43:20