จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 471
ทั้งหมด : 4,464,788

ประมวลภาพกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้

อัลบั้ม : อบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร"สังคมออนไลน์เพื่อธุรกิจ"
           นายวิชิต แซ่ลิ่ม นายกเทศมนตรี ได้มอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร"สังคมออนไลน์เพื่อธุรกิจ"  
โดยมีคณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลกำแพง นายวินัย ภู่สัน เลขานายกฯ 
นางวราพร ละเหมาะ รองนายกเทศมนตรี  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายเลิศศักดิ์ พิพิธภัณฑ์ ปลัดเทศบาลตำบลกำแพง ว่าที่รต.หญิงอหนัดนงค์ รัตนวิภา รักษาการผอ.กองการศึกษา พร้อมด้วยคณะตัวแทนจากกระทรวงเทคโลโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางสาวไฉน  ผึ่งผาย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 
และ ดร.วรรณศิริ  พัวศิริ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ  
             โดยการจัดอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตรหลักสูตร"สังคมออนไลน์เพื่อธุรกิจ"   
ระหว่างวันที่ 17 -19 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 น. - 16.30 น. จำนวน  3 วัน 
เพื่อให้การใช้ ICT ได้เข้าถึง ประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ซึ่งนายวิชิต แซ่ลิ่ม ได้กล่าวขอบคุณกระทรวงไอซีที ที่ได้จัดสรรงบประมาณ
ให้ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลกำแพง ได้มีกิจกรรมดีๆ กิจกรรมที่ส่งเสริมการICTและการพัฒนาศักยภาพของประชาชนในเขตเทศบาล
ตำบลกำแพงและอำเภอใกล้เคียง  ซึ่งมีผู้ผ่านเกณฑ์การอบรมจำนวน 35 ท่าน หลัง                   จากนั้น นางสาวไฉน  ผึ่งผาย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
และ ดร.วรรณศิริ  พัวศิริ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ  ก็ได้กล่าวขอบคุณ นายวิชิต แซ่ลิ่ม นายกเทศมนตรี  และคณะ ที่ได้ร่วมมือกันจัด
อบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร"สังคมออนไลน์เพื่อธุรกิจ" จนบรรลุวัตถุประสงค์ไปได้ด้วยดี ซึ่งผู้แทนจากกระทรวงไอซีที สัญญาที่จะนำโครงการดีๆ อีก 6 โครงการมาร่วมจัดอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 2014  ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลกำแพง


วันที่ : 20 มี.ค. 2557 เวลา : 19:04:41