จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 433
ทั้งหมด : 4,464,750

ประมวลภาพกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้

อัลบั้ม : จัดกิจกรรมอบรมการผลิตสื่อและการใช้งานระบบห้องเรียนชุมชนออนไลน์สำหรับอาเซียน
นายวิชิต แซ่ลิ่ม นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง และนางสมศรี  หอกันยา ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาคลังความรู้
ผู้แทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT ) 
เปิดโครงการกิจกรรมการจัดอบรมการผลิตสื่อและการใช้งานระบบห้องเรียนชุมชนออนไลน์สำหรับอาเซียน 
และมอบประกาศนียบัตรให้ผู้ผ่านเกณฑ์การเข้าร่วมอบรม หลักสูตรฯ ดังกล่าว  ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗  ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลกำแพง จังหวัดสตูล


วันที่ : 23 มิ.ย. 2557 เวลา : 11:54:41