จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 837
ทั้งหมด : 2,717,364

ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศาลกำแพงจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
รายละเอียด :
เทศาลกำแพงจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน เพื่ออบรมให้ความรู้แก่เยาวชนในเขตเทศบาลกำแพง มีรายละเอียดดังนี้
1. อบรมให้ความรู้เรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 
2. อบรมให้ความรู้เรื่อง อันตรายจากยาเสพติด
3. อบรมให้ความรู้เรื่อง กฏระเบียบและการสร้างวินัยจราจร
วันที่ : 9 ก.ย. 2556  เวลา : 10:08:12