จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 860
ทั้งหมด : 2,717,387

ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญร่วมโครงการ Big Cleaning Day 5 ธันวามหาราช
รายละเอียด :
        เทศบาลตำบลกำแพง กำหนดจัดกิจกรรมโครงการ  Big  Cleaning Day 5 ธันวามหาราช เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล โดยร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ พัฒนา ทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลกำแพงทั้ง 8 ชุมชน  ในวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2556  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป  จึงขอเรียนเชิญประชาชนทุกท่านร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน  รายละเอียดตามกำหนดการดังนี้

เวลา                                    กิจกรรม

08.30 น. - พร้อมกันที่สวนสาธารณะ เทศบาลตำบลกำแพง

09.00 น. - ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ   ณ  สวนสาธารณะ เทศบาลตำบลกำแพง

09.30 น. -  พัฒนา ทำความสะอาด และปรับภูมิทัศน์ชุมชนทั้ง 8 ชุมชน

    พร้อมกัน

12.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน  ณ จุดบริการอาหารและเครื่องดื่ม

    ในชุมชน

13.00 น. -  พัฒนา ทำความสะอาด และปรับภูมิทัศน์ชุมชนทั้ง 8 ชุมชน

    พร้อมกัน (ต่อจากช่วงเช้า)

15.00 น. - พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

16.30 น. -  ปิดกิจกรรมโครงการ

                          ********************************************เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ : 14 พ.ย. 2556  เวลา : 16:53:16