จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 675
ทั้งหมด : 2,717,202

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการป้องก้นโรคติดต่อภายในศูนย์พัฒนาเด็ก เทศบาลตำบลกำแพง ประจำปี 2557
รายละเอียด :
 กองการศึกษา เทศบาลตำบลกำแพง ได้ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ในโครงการป้องก้นโรคติดต่อภายในศูนย์พัฒนาเด็ก เทศบาลตำบลกำแพง ประจำปี 2557 แก่ผู้ปกครองเพื่อให้ทราบวิธีการป้องกันโรคติดต่อต่างๆ อย่างถูกวิธี และเฝ้าระวังเพื่อให้มีความปลอดภัยต่อครอบครัวมากยิ่งขึ้นวันที่ : 2 ต.ค. 2557  เวลา : 14:22:26