จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 884
ทั้งหมด : 3,563,817

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำแพง และนายกเทศมนตรีตำบลกำแพง
รายละเอียด :

เทศบาลตำบลกำแพง 📍

รับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำแพง และนายกเทศมนตรีตำบลกำแพง ระหว่างวันที่ 8 - 12 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง ชั้น 2

รายละเอียดเอกสารการรับสมัคร ดูได้ตามประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำแพง และนายกเทศมนตรีตำบลกำแพงเอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ : 3 ก.พ. 2564  เวลา : 23:53:33