จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 473
ทั้งหมด : 3,828,627

ข่าวประชาสัมพันธ์

"วัคซีนต้านทุจริต ปลุกจิตสำนึกต้านโกง"
รายละเอียด :

ด้วยปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศ ส่งผลกระทบกับประชาชน สังคม เศรษฐกิจ ทั้งนี้ งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลกำแพง จึงขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ความรู้ภายใต้แผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "วัคซีนต้านทุจริต ปลุกจิตสำนึกต้านโกง" ผ่านภาพยนต์ Motion Infographic ความยาว 2 นาที ของสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนเกิดทัศนคติหรือส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ (สามารถรับชมคลิปวิดีโอได้ผ่านลิ้ง) https://www.dpe.go.th/clip-preview-411991791797

วันที่ : 15 ก.ค. 2564  เวลา : 15:16:16