จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 28
ทั้งหมด : 3,575,535

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564
รายละเอียด :

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 ลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการฯ ผ่าน Google Form : shorturl.asia/OurhF   หรือ QR CODE รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบเอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ : 6 ก.ย. 2564  เวลา : 10:07:02