วันนี้ : 773
ทั้งหมด : 3,529,901
 
 
การกำหนดให้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ เทศบาลตำบลกำแพง
รายละเอียด :

ประกาศจากเทศบาลตำบลกำแพง .

เรื่อง การกำหนดให้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ เทศบาลตำบลกำแพง

ผู้ขายต้องวางของขายในพื้นที่ที่เทศบาลกำหนดอย่างเคร่งครัด (ในบริเวณรอบอาคารตลาดสด หลังจากเวลา 10.00 น. ผู้ขายจะต้องวางสินค้าที่จำหน่ายหลังฝาคูระบายน้ำเท่านั้น)

หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด จะมีความผิดตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท และเทศบาลจะยกเลิกใบอนุญาตการขาย

ทางเทศบาลตำบลกำแพง จึงขอความร่วมมือให้พี่น้องประชาชน ปฏิบัติตามมาตรการ เพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยต่อตลาดสดเทศบาลตำบลกำแพง

     เอกสารดาวน์โหลด :
 วันที่ : 01 กุมภาพันธ์ 2564   เวลา : 03:37:50