วันนี้ : 772
ทั้งหมด : 3,529,900
 
 
รับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำแพง และนายกเทศมนตรีตำบลกำแพง
รายละเอียด :

เทศบาลตำบลกำแพง 📍

รับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำแพง และนายกเทศมนตรีตำบลกำแพง ระหว่างวันที่ 8 - 12 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง ชั้น 2

รายละเอียดเอกสารการรับสมัคร ดูได้ตามประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำแพง และนายกเทศมนตรีตำบลกำแพง

     เอกสารดาวน์โหลด :
 วันที่ : 03 กุมภาพันธ์ 2564   เวลา : 23:53:33