วันนี้ : 797
ทั้งหมด : 3,529,925
 
 
เทศบาลตำบลกำแพง ขอเชิญรับฟัง . . . การประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑
รายละเอียด :

เทศบาลตำบลกำแพง ขอเชิญรับฟัง . . .

การประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง

สมัยสามัญ สมัยแรก

ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔

ในวันอังคาร ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ตั้งแต่ เวลา ๐๙.๓๐ เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมอาคารธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลกำแพง

หรือทาง เสียงตามสายของเทศบาลตำบลกำแพง

     เอกสารดาวน์โหลด :
 วันที่ : 07 พฤษภาคม 2564   เวลา : 14:39:32