วันนี้ : 402
ทั้งหมด : 4,309,935
 
 
#ประกาศเทศบาลตำบลกำแพง เรื่อง การจัดตั้งชุมชน (แผนที่)
รายละเอียด :

#ประกาศเทศบาลตำบลกำแพง เรื่อง การจัดตั้งชุมชน

อาศัยอำนาจจตามความในข้อ5 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วนคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ 2564 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล จึงขอจัดตั้งชุมชน ดังต่อไปนี้ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 👇👇

     เอกสารดาวน์โหลด :
 วันที่ : 08 พฤษภาคม 2566   เวลา : 17:56:00