วันนี้ : 291
ทั้งหมด : 2,522,916
 
 
การจัดทำแผนสุขภาพชุมชนเทศบาลตำบลกำแพง
รายละเอียด :

ตามที่เทศบาลตำบลกำแพง ได้ทำโครงการเทศบาลตำบลกำแพงน่าอยู่ มุ่งสู่สุขภาวะ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการพัฒนาเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นร่วมขับเคลื่อนสู่ตำบลสุขภาวะ เทศบาลตำบลปริก โดยจะดำเนินการจัดกิจกรรมทำแผนสุขภาพชุมชน เทศบาลตำบลกำแพง กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ภาคี องค์กรที่เกี่ยวข้องในเขตเทศบาล แกนนำเยาวชน และคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลกำแพง โดยกำหนดจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ ลลิตา รีสอร์ท อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล นั้น

เทศบาลตำบลกำแพง ขอเลื่อนการจัดกิจกรรมการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน จากวันดังกล่าว ซึ่งเมื่อเทศบาลตำบลกำแพงกำหนดวันจัดทำแผนสุขภาพชุมชนครั้งต่อไปได้แล้ว จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

     เอกสารดาวน์โหลด : ไม่มีเอกสาร
 วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2554   เวลา : 13:23:53