จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 453
ทั้งหมด : 2,777,321

รายละเอียดกิจกรรมเด่น

อัลบั้ม : ประเมินรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2559 (รอบสุดท้าย) ในด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉัน

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำศาสนา ประธานชุมรมเทศบาลต่างๆ ร่วมกันต้อนรับคณะกรรมการประเมินรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2559 (รอบสุดท้าย) ในด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ วันที่ 5 ตุลาคม 2559 ณ อาคารธรรมาภิบาลเทศบาลตำบลกำแพงวันที่ : 12 ต.ค. 2559 เวลา : 09:36:18
?>