จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 48
ทั้งหมด : 3,575,555

รายละเอียดกิจกรรมเด่น

อัลบั้ม : ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักสันติวธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า

เวลา 15.00 น.นายวิชิต แซ่ลิ่ม นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเทศบาล ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักสันติวธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า ในด้าน บริหารจัดการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล ณ ศูนย์กำจัดขยะฯวันที่ : 4 พ.ย. 2561 เวลา : 19:47:16
?>