จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 479
ทั้งหมด : 4,464,796

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญประชุม
รายละเอียด :
เรียน รองนายกเทศมนตรี/ประธานสภาเทศบาล/ผู้อำนวยการกองทุกกอง ด้วยเทศบาลตำบลกำแพง กำหนดจัดงานมรกตอันดามัน มหัศจรรย์อาหารอร่อย ของดีที่ละงู ครั้งที่ 4 ประจำปี 2553 ในระหว่างวันที่ 27-31 มกราคม 2553 ณ สนามกีฬาตรงข้ามสำนักงานเทศบาลตำบลกำแพง เพื่อให้การจัดงาน "มรกตอันดามัน มหัศจรรย์อาหารอร่อย ของดีที่ละงู ครั้งที่ 4 ประจำปี 2553" ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เทศบาลตำบลกำแพง จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมปรึกษา หารือกำหนดรายละเอียดกิจกรรมการแสดงบนเวที ในวันที่ 16 ธันวาคม 2552 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพงวันที่ : 16 ธ.ค. 2552  เวลา : 10:52:21