จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 281
ทั้งหมด : 4,364,567

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญประชุมประจำเดือน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 6/2552
รายละเอียด :
เรียน ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน และผู้อำนวยการกองทุกกอง ด้วยเทศบาลตำบลกำแพง กำหนดให้มีการประชุมประจำเดือน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 6/2552 ประจำเดือน ธันวาคม 2552 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2552 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง เพื่อให้การประชุมประจำเดือนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมใน วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันวันที่ : 21 ธ.ค. 2552  เวลา : 16:14:52